Åbningstider

Sommersæson: 1. marts – 31. november, hver dag fra 06.00 – 22.00 
Vintersæson: 1. december – 28. februar, Lukket

Natfiskeri og overnatning mod gebyr kun efter aftale

Udsætning af fisk

I højsæsonen bliver der dagligt udsat fisk. I servicebygningen kan du se hvornår og hvor mange kilo, der sidst er sat ud.
Der bliver primært udsat regnbueørred, men også bækørred og guldørred.

Priser

I betalingshuset finder du fiskekortet i form af en kuvert. Den udfylder du ved starten af fiskeriet og lægges sammen med betalingen i “pengeskabet”. Husk at beholde det nummer, som ligger i kuverten. Den skal du vise ved kontrol. 
Du kan betale med Mobilepay på: 59091 eller med kontanter DKK. Der er ikke vekselautomat. 

2 timer 120 DKK 

3 timer 140 DKK

4 timer 150 DKK

5 timer 170 DKK

6 timer 190 DKK

Ekstra time 50 DKK

NB! Natfiskeri og overnatning mod gebyr skal ske efter aftale

Dansk Ørredsøer’s etiske regler for fiske-etik og lystfisker-etik

Søen følger disse retningslinjer. Husk at al færdsel ved søen er på eget ansvar.

Fiske-etik

 • Fisk må ikke opbevares i net i søen.
 • Fisk skal aflives hurtigt med slag og afblødning. Fanget fisk må ikke genudsættes, hvis de har fået skader eller det vurderes at fisken ikke er levedygtig.
 • Der må kun fiskes med 1 krog pr. stang (1 enkeltkrog el. 1 trekrog).
 • Pirkefiskeri samt fiskeri med gaf, net og spyd er forbudt og medfører bortvisning.
 • Agnfisk er ikke tilladt, ej heller dele af fisk eller maddiker.

Lystfisker-etik

 • Forfodring er forbudt
 • Der må kun fiskes med gyldigt fiskekort og det antal stænger, der er betalt for.
 • Der må udelukkende fanges til eget brug.
 • Vis hensyn til andre ved søen. Fisk ikke for tæt på andre.
 • Hunde skal føres i snor og hundens efterladenskaber skal fjernes.
 • Buske og træer må ikke beskæres ved søen.
 • Kast ikke cigaretskod i vandet – fiskene spiser dem.
 • Ryd op efter dig selv og benyt skraldestativer.
 • Brug renseplads til rensning af fisk. Rens aldrig fiskene ved søen af hensyn til smitte og forurening.
 • Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen og ved søen. Det er til fare for fugle og andre dyr.

Medlem af Danske Ørredsøer

 Vi er glade for at være en del af Danske Ørredsøer.
Foreningens formål er at øge medlemssøernes kvalitet og give de mange lystfiskere en god oplevelse.
https://putandtakedanmark.dk

Følg vores facebookside for de nyeste opdateringer!