Søen:

Det glasklare vand, rige dyreliv og udsætning af mange forskellige ørredarter gør søen til en oplevelse for enhver lystfisker.

Søen blev i 2001 anlagt i et reetableret 2,6 ha stort grusgravområde og åbnede som fiskesø i 2003.

Den naturlige balance i søen vægtes højt og der er over årene udsat ferskvandsmuslinger til at filtrere vandet for næringssalte.

Dette har været med så stort et held, at vandet i dag er så rent, at muslingerne yngler i søen. Til at begrænse mængden af grøde er der udsat græskarper.

Området omkring søen er beplantet og senest i 2007 er der yderlig plantet 6 Ha fredsskov på jorden, der grænser op til søen.